Masová strana

Masová strana

Masová strana – je typ politické strany, jejíž název je odvozen od způsobů jejího fungování. Tvoří politiku pouze pro jeden segment populace a má jasný ideologický základ. Největší rozkvět zaznamenaly masové politické strany koncem století 19. a v první polovině století 20.Struktura masových stran

Masové strany byly velmi dobře organizovány a jejich hlavním stavebním kamenem byli členové. Čím širší základna strany, tím lépe. Členové masové strany nejenže přispívali pravidelné příspěvky, ale také byli velice věrnými voliči svázanými pevně se stranou.

Masové strany vzešly zespodu a byly nejčastěji dělnické nebo sociálně demokratické orientace. Vznikaly v jasně segmentovaných společnostech, kde byly velké segmenty lidské populace s minimálním zastoupením v politické sféře. Tyto strany explicitně deklarovaly, že hodlají zastávat pouze zájem segmentu společnosti, jenž zastupují (většinou do té doby opomíjené segmenty).

Vzestup masových stran

Vzestup masových stran měl několik činitelů. Prvním bylo široké rozšíření socialistických a komunistických myšlenek, jenž dávaly silnému segmentu pracující populace jistou naději na změnu. Další zásadní činitel bylo rozšíření volebního práva nebo omezení volebních cenzů. Najednou mohla široká masa obyvatel přijít k volbám a vyjádřit svůj názor.

Organizované masové strany agitovaly a shromažďovaly své voliče. Strany pořádaly pravidelné sjezdy, kde bylo voleno vedení stran. Masové strany měly poměrně složitou a propracovanou vnitřní strukturu, kde zapojovali své členy. Masové strany měly, jak bylo v úvodu řečeno, jasnou ideologii a jasný záměr.

Masové strany jsou téměř opakem stran elitních, které do velké míry historicky nahradily. V 50. a 60. letech ve světle společenských proměn přišla proměna i politických stran. Jasné velké segmenty společnosti se začínaly drolit a započal vznik politického marketingu. Všechny tyto změny vedly k proměně struktury stran masových ke stranám catch all neboli všelidovým. Ideová i segmentová provázanost a jasné vymezení se staly přítěží politických stran moderní doby.


7 Comments

  1. Zpětný odkaz:Ideál typy volebního a voličského chování - Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Konfliktní linie cleavages jako teorie stranického systému - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Funkce, vznik a historie politických stran - Politický slovník

  4. Zpětný odkaz:Kádrová strana jako typ politické strany - Politický slovník

  5. Zpětný odkaz:Nálepkování v politice a teorie nálepkování, labellingu – Politický slovník

  6. Zpětný odkaz:Stranické rodiny od politologa Klause von Beymeho - České volby

  7. Zpětný odkaz:Kvalitativní a kvantitativní výzkum | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *