Catch all strana neboli strana všelidová

Catch all strana neboli strana všelidová

Catch-all strana – (catch-all party, všelidová strana) je koncept politické strany německého politologa Otto Kirchheimera.  Princip této politické strany spočívá v tom, že se snaží dosáhnout na co možná nejširší spektrum voličů. Opouští koncepty pravicovosti a levicovosti.

Historický kontext a nástup catch-all stran

Vznik catch all stran determinovalo několik zásadních společenských jevů poloviny 20. století. Prvním a zásadním bylo rozpouštění jasných štěpících linií ve společnosti. Catch all strany byly reakcí na rozvolnění společenských tříd. Najednou pracující nemuseli volit jen socialisty a vlastníci pozemků konzervativce.

Politické strany typu catch all se zbavují ideologické zátěže, která by jim bránila obsáhnout celé společenské spektrum. Vytváří se politický trh a voliči jsou zákazníci, které se snaží politické strany nalákat právě na svůj produkt. Od toho také vzniká vyšší voličská volatilita, kdy lidé mohou v každých volbách volit jiný subjekt. To absolutně mění stranickou realitu a politické strany začnou o voliče bojovat.

Vymezující znaky catch-all strany

Catch all strana vše podřizuje volebnímu zisku. Přechází se na profesionalizaci strany a zásadní význam má stranické vedení. Význam ideologie strany, jasných ideí i samotného členství ve straně se rapidně snižuje. Naopak politické strany získávají profesionální volební štáb, který tvoří obecný volební program, jenž reaguje pouze na konkrétní naléhavou politickou situaci nebo situaci ve společnosti. Catch-all strany usilují o všechny voličské hlasy tj. voliče ze všech sociálních skupin.

5 Comments

  1. Zpětný odkaz:Volatilita – Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Amerikanizace volebních kampaní - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Ideál typy volebního a voličského chování - Politický slovník

  4. Zpětný odkaz:Konfliktní linie cleavages jako teorie stranického systému - Politický slovník

  5. Zpětný odkaz:Stranické rodiny od politologa Klause von Beymeho - České volby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *