Sociální marketing

Sociální marketing

Sociální marketing je méně známým druhem marketingu. Na rozdíl od komerčního či politického marketingu nejde v sociálním marketingu u prvoplánový prospěch tvůrce či jeho klienta. Sociální reklama bojuje za lepší svět či dobrou věc – takto idealisticky se to dá interpretovat.

Sociální marketing mění svět

Lidé používají moc plastů a znečišťují životní prostředí. Pokud nám nedá příroda jasně najevo, že je to špatně, tak lidé své chování nezmění. Některé kampaně a neziskové organizace však cílí na lidi, aby změnili své chování a začali se více o přírodu starat, používali méně plastů.

Domácí násilí či alkohol jsou další problémy, které by bez zájmu neziskového sektoru či ministerstva zdravotnictví zůstaly v pozadí. Není zde téměř žádný komerční zájem, avšak věci se mění. Tvůrci sociálního marketingu chtějí svět posunout nějakým směrem bez ohledu na jejich komerční zisk.

Sociální marketing má oproti korporátnímu výhodu táhnoucího ethosu, který může zdarma přimět celebrity či známé osobnosti k zapojení v kampani. Každý markeťák asi tuší jaký efekt má, když řekne Brad Pitt o plastech, že jsou špatné, nebo když to řekne nějaký neznámí vědec.

Philip Kotler 1971

Začátkem 70. let slavil komerční marketing v USA velký triumf. Všechny významné značky zvyšovaly objem financí alokovaných na marketingové kampaně a propagaci. Síť rychlého občerstvení McDonald’s či sladký nápoj Coca-Cola se díky marketingu proměňují v kultové produkty konzumní společnosti.

Philip Kotler v této době poprvé používá tento pojem ve spojitosti s nekomerčním marketingem, který propaguje osvětové chování či činnost. Sociální marketing je zjednodušeně považován za reklamu na lepší společnost a jeho cílem byla propagace chování zlepšující kvalitu života lidí.

Sociální marketing je velice populární v severských zemích neboli šířeji zemích, kde se chytil koncept welfare state. Nekomerční aktivita a pomoc v enviromentálních a rozvojových problémech je zde na vysoké úrovni.

Amnesty International – boj za lidská práva

Amnesty International je organizací zasazující se dlouhodobě o zlepšení lidských práv. Kampaně Amnesty jsou velmi dobře vymyšlené a mají šokovat či dokonce přesvědčit k akci občany z takzvaného demokratického světa. Amnesty využívá vhodného framingu a moderních marketingových technik. Občané následně od svých vlád požadují, aby ostrakizovali země, kde jsou lidská práva porušována. Boj za lidská práva je typickým příkladem sociálního marketingu.

One comment

  1. Zpětný odkaz:Internetový marketing – vzestup v době digitální | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *