Celebritizace politiky

Celebritizace politiky

Celebritizace je relativně nový fenomén označující rostoucí trend vstupu celebrit do politiky. Celebrity se tak angažují při volebních kampaních, kandidují ve volbách, nebo se vyjadřují k politickým otázkám a tématům. Vedle toho se však lze setkat s dalším pojetím celebritizace, které je charakteristické snahou politiků vystupovat a chovat se jako celebrity. To se mimo jiné projevuje například narůstajícím množstvím zpráv ze soukromí politiků.

Vztah pojmů celebritizace a personalizace

Celebritizace je konkrétním typem personalizace politické komunikace, což je proces, jehož výsledkem je změna vnímání tradičních politických aktérů. Jedná se o přesouvání zájmu od politické strany jako celku, k jednotlivcům, tj. konkrétním politikům. Oba pojmy tedy nejsou synonyma, ale personalizace je významově pojmem nadřazeným. Důsledkem obou procesů je rostoucí význam jednotlivců z pohledu politických stran i voličů.

Typy politických celebrit

Není politická celebrita jako celebrita. Na otázku kdo je politická celebrita a jak je lze rozlišit, nabízí odpověď finský politolog Lauri Kravonen, který rozlišuje 4 typy politických celebrit:

  • celebrita-politický kandidát,
  • celebrita-politický podnikatel,
  • celebrita-politik,
  • celebrita-politický advokát.

Celebrita-politický kandidát

Jedná se jednoduše o celebritu v pravém slova smyslu. Celebrita-politický kandidát je osobnost, která je známá díky své nepolitické aktivitě. Známá může být třeba z oblasti umění či sportu, důležitá je v tomto případě především její oblíbenost. Politické strany je do kandidátních listin nasazují cíleně, jako součást volební strategie.

Celebrita může například zvýšit volební účast, ale především přitahuje voličovu pozornost. Vhodným příkladem je slavný herec Arnold Schwarzenegger, který se v roce 2003 stal guvernérem státu Kalifornie.

Celebrita-politický podnikatel

Mezi veřejností je známý svojí působností v politice, primárně je však úspěšným podnikatelem. Celebritou se posléze stává díky způsobu komunikace s voliči, kterou s tímto účelem cíleně používá. Politický podnikatel používá vyšší personalizaci, a svůj projev intimizuje, tzn. je voličům otevřen i v některých otázkách osobních záležitostí, které s politikou nemají co dělat.

S tím souvisí i provádění určitých činností, které politika přibližují běžnému voliči. Příkladem může být Andrej Babiš, který takto točil zmrzlinu nebo rozdával koblihy. V Americe je pak v obdobné pozici Donald Trump.

Celebrita-politik

Celebrita-politik již v politice působí, a celebritou se stává až zpětně, díky způsobu zvolené komunikace. Voličům se přibližuje především na základě intimizace. Celebritou se může politik stát díky medializaci konkrétních kauz. Někdy však konkrétní kauzy vedou až k ukončení politické činnosti.

Celebrita-politický advokát

Jedná se o jakousi roli influencera voličů, který se v politice vyjadřuje ke konkrétním politickým návrhům či otázkám. Často veřejně podporuje určité řešení politické otázky pomocí kampaně, nebo naopak konkrétní politiku kritizuje. Neusiluje přitom primárně o zvolení do úřadu, tuto činnost vykonává z vlastního přesvědčení, případně je placený určitou politickou stranou nebo politikem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *