Internetový marketing – vzestup v době digitální

Internetový marketing – vzestup v době digitální

Dnešní digitální éra velice podporuje využívání internetu k realizaci vlastních marketingových aktivit. Internetovému marketingu se přezdívá také on-line marketing a k jeho uskutečnění jsou esenciální dvě věci – zaprvé mít přístup na internet, což v dnešní době nepředstavuje problém, a zadruhé mít obchodního ducha, který vám pomůže podstatu vlastního podnikání vymyslet, zorganizovat a uvést do provozu.

„Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“
Nondek, L. a Řenčová, L. Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN: 80-7169-933-0.

Zjednodušeně se dá říci, že internetový marketing je naprosto klasický marketing, který ale probíhá na specifickém místě na internetu.

V užším pojetí se jedná převážně o reklamu na internetu, popř. vlastní webové stránky.

V širším pojetí se k internetovému marketingu pojí taktéž pojmy jako online direct marketing, online public relations a podpora prodeje na internetu.

V současné době je také stále více probírán koncept tzv. 8P marketingového mixu.

Internetový marketing není to samé jako e-marketing

V některých případech je internetový marketing zaměňován s pojmem elektronický marketing nebo e-marketing. Není to ale stoprocentní, protože e-marketing v sobě snoubí všechny složky elektronického marketingu, včetně on-line televize, mobilního marketingu A internetového marketingu. Z definice tedy vyplývá, že internetový marketing je jen jednou z mnoha komponent e-marketingu.

E-marketing zahrnuje veliké množství marketingových aktivit, jež probíhají na nejrůznějších elektronických zařízeních (s výjimkou rádia a televize). Jak již bylo zmíněno, řadí se sem internetový marketing, mobilní marketing (mobilní telefony, PDA), position marketing (GPS navigace, auto-navigace) a online televize. Dnes již není překvapením využívat internetových videí k propagaci reklamy, a tak se místo názvu e-marketing často používá termín virální marketing.

„Marketing na internetu je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem dosažení marketingových cílů.“

Chaffey, D. a další: Internet Marketing. Strategy, Implementation and Practice. Trowbridge. Redwood Books Limited. 2000.

Jak využít internet k marketingu?

Ještě než se pustíte do propagace vlastního materiálu on-line, nezapomeňte se podrobně informovat o možnostech, které v tomto odvětví internet nabízí. Není totiž pravda, že by se k internetovému podnikání hodily všechny propagační kanály.

Stručně a výstižně je možné říci, že v dnešní době se většina on-line marketingu směřuje na tyto propagační platformy:

  • Google
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • E-mail (ano, i sem. Reklamy jsou prvoplánově směřovány tam, kde se denně shromažďuje nejvíce lidí).

Zacílit, pozor, pal!

Když vytváříte reklamu, měli byste se řídit klasickým marketingovým modelem SEE THINK DO CARE, jenž rozděluje cílovou kohortu uživatelů do čtyř skupin. Také je třeba rozlišovat své publikum a hlavně základní dělení na B2C a B2B komunikaci. Pokud se zamyslíte nad tímto rozdělením, dojde vám, že je nutné na každou z nich použít jiný druh reklamy.

  • SEE – skupina potencionálních zájemců, kteří ale ještě ani neví, že by danou věc mohli potřebovat. Na tyto osoby je potřeba zacílit líbivou a zajímavou reklamu zejména prostřednictvím sociálních sítích typu Facebook a Instagram, a to nejlépe tak, aby jim co nejdéle utkvěla v paměti. Poté se u nich může vyvinout zájem dozvědět se o konkrétním produktu něco dalšího.
  • THINK – sem spadají ti, co již reálně uvažují, že si produkt koupí, ale ještě nejsou zcela rozhodnuti. Těmto lidem je potřeba předestřít takovou reklamu na onen konkrétní produkt, která je přesvědčí o jeho okamžité koupi. Ověřené jsou například kladné recenze spokojených zákazníků nebo věrnostní programy.
  • DO – lidé, co jsou rozhodnutí produkt zakoupit, přesně vědí, co od něj očekávají, a vybírají mezi dalšími pro porovnání jakosti a cen. Takovým zájemcům je nutné dodat nějakou přidanou hodnotu, např. je kontaktovat se zajímavými nabídkami.
  • CARE – ti, co si zboží zakoupili. Jak již název kategorie napovídá, je nutné se o věrné zákazníky důsledně starat, například zaregistrovat je do systému, poskytnout jim slevy a další výhody nebo je začlenit do věrnostního programu.

Krutišovo schéma rozdělení internetového marketingu

V dnešní době narazíme na mnoho různých odvětví marketingu. Máme např. sociální marketing, digitální marketing, politický marketing apod. Poměrně nedávno zažil boom právě virální marketing a jeho speciální odnože, kam patří i zmiňovaný internetový marketing.

Pro ucelenou představu o problematice přikládám přehledné schéma rozdělení internetového marketingu.

Rozdělení internetového marketingu, Krutiš 2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *