Sociální politika: Realizace, cíle a projevy

Sociální politika: Realizace, cíle a projevy

Sociální politika je stále častěji skloňovaný pojem. Sociální politiku lze definovat jako specifickou společenskou činnost prováděnou politickými i nepolitickými subjekty ke zlepšení životních standardů a podmínek obyvatelstva.


Jak se sociální politika realizuje?

Na vrcholu procesu realizace stojí státní orgány (Parlament, vláda, ministerstva, správní orgány) – vytváří koncepci sociální politiky, přijímají zákonné normy a další ustanovení a provádí sociální politiku zejména na ústřední úrovni.

Důležitým pilířem sociální politiky jsou zaměstnavatelé – vykonávají „podnikovou sociální politiku“, kde jednak zajišťují provádění opatření nařízených státem a jednak mají prostor pro vlastní iniciativu.

Dále se na provádění sociální politiky podílejí také nestátní organizace, jednotlivci (zaměstnanecká a zaměstnavatelská sdružení, komory, obce, občanské organizace, církve, charitativní instituce, rodiny a domácnosti).

Cíle a zdroje sociální politiky

Mezi konkrétní cíle sociální politiky pak patří například hmotné zabezpečení ve stáří, při nemoci, v nouzi, zajištění bydlení či dosažení určitého stupně všeobecné vzdělanosti. Peněžní prostředky pro realizaci politiky vedoucí k těmto cílům jsou přitom čerpány ze státního rozpočtu. Přestože sociální politika může sloužit i jako nástroj populismu pro zvýšení popularity politiků během volební kampaně, čerpání zdrojů k této politice je mimo jiné sledováno Národní rozpočtovou radu.

Sociální politika, sociální státy a EU

Obecně Evropa a Evropská unie mají velmi bohatý sociální systém, který poskytuje občanům příspěvky v případě nouze a snaží se vyrovnávat rozdíly mezi bohatými a chudými státy. Za prototypy sociálních států neboli welfare state jsou považovány severské státy (Švédsko, Dánsko, Norsko i Finsko). V těchto sociálních státech je někdy i více než 50 % platů občanů přerozdělováno a lidé bez práce se mají téměř stejně dobře jako lidé s prací. Díky mentalitě a bohatství těchto států tento systém funguje poměrně dobře a velkorysá sociální politiky přináší společnosti ovoce.

Národní rozpočtová rada

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Příkladem negativní zpětné vazby k plánovanému čerpání zdrojů pro sociální politiku může být vyjádření předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové:

„Jako velký problém vidím to, že v sociální politice se schyluje k dalším požadavkům. To vidím jako velké riziko státního rozpočtu.“

Objekty sociální politiky

Objekty sociální politiky jsou občané státu a případně i další osoby žijící na daném území (cizinci, přistěhovalci, uprchlíci). Často jsou určitou sociální politikou dotčeny pouze specifické skupiny (studenti, důchodci, sociálně slabí). Někdy výhody plynoucí z konkrétní politiky čerpají jen konkrétní lidé, ale přesto jsou určeny všem (např. u zdravotní politiky jsou objekty nemocní ale i zdraví).

Konkrétní nástroje sociální politiky

Sociální politika se do života občanů promítá v následujících podobách:

  • sociální příjmy (zejména důchody, peněžitá pomoc rodinám s dětmi, dávky sociální podpory),
  • sociální služby (péče o staré či jinak handicapované občany, poradenství a další),
  • věcné dávky (zejména zdravotní pomůcky a ochranné pracovní pomůcky, velmi rozšířené jsou věcné dávky jako forma pomoci lidem bez domova),
  • účelové půjčky (novomanželské půjčky, půjčky na vzdělání a jiné, které jsou poskytovány s výhodnějšími podmínkami než komerčně nabízené),
  • úlevy a výhody (poskytované vybraným skupinám obyvatelstva – důchodcům, studujícím).

Slevy na dopravu

Častým nástrojem sociální politiky jsou například slevy na jízdném. Od 1. září 2018 platí pro studenty a seniory v ČR státem nařízená sleva ve výši 75 % ze základního jízdného. Stát tato sleva přijde přibližně na půl miliardy měsíčně. Sleva přitom musí platit i pro cizince (studenty a seniory), jinak by se jednalo o diskriminaci. Na Slovensku se studenti a senioři mohou zdarma svést od roku 2014.

4 Comments

  1. Zpětný odkaz:Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce | Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Zelená politika a Zelení | Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Mladí Češi přechází na Instagram: Jak jsou na tom politici? | České volby

  4. Zpětný odkaz:Intervenční politika | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *