Vládní koalice

Vládní koalice

Vládní koalice je povolební spojení dvou a více politických stran, které mají obvykle podobný program. Politické strany vytvářejí koalice za účelem získání „převahy“ nad ostatními politickými stranami. Uzavírání koalic je nástrojem k tvorbě stabilních vlád.

Proč se tvoří vládní koalice

Tvorba koalice je často nutná zejména v politických systémech s poměrným volebním zastoupením, které vyžadují většinovou účast ve vládě, nebo jiné politické instituci (např. parlamentu). Skutečné poměrné systémy takovou koalici ale nevyžadují, každá strana se podílí v poměrném zastoupení. Ani politická strana, která získala největší počet hlasů, nemá zpravidla dostatek hlasů k tomu, aby v parlamentu sama získala absolutní většinu mandátů. K oslabení pozic velkých stran navíc přispívá volební volatilita.

Obvykle je proto k sestavení vlády nutná koaliční smlouva mezi dvěma nebo více politickými stranami, která definuje podmínky a cíle dlouhodobé spolupráce (obvykle na celé volební období). Koaliční smlouva se uzavírá především za účelem získat nadpoloviční většinu křesel ve sněmovně. Koaliční partneři se dělí o ministerská křesla.

Typy vládních koalic

Koalice obecně mohou být dočasné, trvající kratší nebo delší dobu, otevřené nebo skryté. Pokud má být daná koalice schopná efektivně vládnout, je obvykle žádoucí, aby trvala po celé nebo většinu volebního období, byla veřejně známá a vytvořená pomocí koaliční smlouvy. Takto vytvořené koalice se pak rozlišují zejména dle velikosti na velké, široké nebo menšinové s tolerancí.

Velká koalice

Velkou koalicí je většinou chápáno spojenectví dvou nejsilnějších politických stran, které jsou zpravidla opačných politických ideologií (např. pravice a levice). Velké strany se obvykle nejdříve snaží vytvořit vlastní většinovou vládu s pomocí menších ideově spřízněných stran.

Vyskytují se situace, ve kterých může být žádoucí sestavit vládu dvou největších stran, třebaže z opačných ideologických táborů. Tyto situace mohou nastat například při patovém výsledku voleb (žádná ze stran nemůže sestavit vládu sama nebo s podporou malých stran), dále v případě, že možnost vytvořit koalici je ztížena velkým volebním ziskem extrémistických stran, nebo v případě potřebnosti větší autority vlády.

Vládní koalice s tolerancí

Pokud se ani po vytvoření koalice nepodaří zůčastněným stranám získat nadpoloviční většinu ve sněmově, existuje možnost získat tzv. toleranci (podporu) některé z dalších stran. Příkladem může být vládní koalice ANO a ČSSD za tolerance KSČM. Strana výměnou za toleranci vůči koalici obvykle získá možnost prosadit některé body svého programu, nebo naopak zabránit konkrétním návrhům koalice pod hrozbou zrušení podpory v budoucnu.

Široká koalice

To čemu se v zahraniční politice někdy říká grand coalition se však v češtině označuje jako široká koalice, či „nadměrná koalice“. Široká koalice je termín označující vlády složené z více než dvou stran, které mohou být ideově nesourodé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *