Volební kampaň

Volební kampaň

Volební kampaň je velice frekventovaný pojem. Jak ho však správně definovat a jak ho definuje volební zákon? Volební kampaň má i méně používaná synonyma jako je politická kampaň či volební agitace.Co to je volební kampaň?

Základním úkolem volební kampaně je přesvědčit voliče, aby volili určitého kandidáta či politickou stranu. Kandidující subjekty tak dělají za pomoci billboardů, volebních novin do schránek, propagačních předmětů i kontaktní kampaně. V posledních letech je stále důležitější volební kampaň vedená na internetu a sociálních sítích. Volební kampaně se stávají virální a videospoty oslovují tisíce až statisíce voličů. V České republice je volební kampaň výstižně popsána hned v prvním odstavci:

„Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.“

Volební kampaň není vždy pozitivní. Někteří kandidáti raději očerňují protikandidáty než aby vytvářeli pozitivní program. Takové kampani se říká negativní předvolební kampaň.

Citováno ze zákona: „Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“

Volební kampaň začíná oficiálně dnem vyhlášení a oficiálně končí dnem sečtení hlasů.

Čestně a poctivě

Zákon ustanovuje také morální zábrany politické kampaně, které nejsou vždy respektovány všemi subjekty:

„Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.“

Volební kampaně by měly mít určité mantinely. V zákoně je explicitně uvedeno, že nelze agitovat u volebních místností ani  v jejich bezprostředním dosahu v den voleb.

„V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.“2 Comments

  1. Zpětný odkaz:Sociální politika: realizace, cíle a projevy | Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Volební manažer kampaně | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *