Rodiny politických stran od Klause von Beymeho

Rodiny politických stran od Klause von Beymeho

Německý politolog Klaus von Beyme vytvořil jednu z nejslavnějších a nejcitovanějších typologií politických stran, jenž dělí strany na základě historického vývoje do devíti ideologických rodin. Jádro typologie von Beyme představil ve své publikaci z roku 1982 „Parties in Western Democracies“.


Ideologické rodiny politických stran

Von Beyme vytvořil nakonec devět ideologických rodin politických stran, jenž se utvářely v historickém vývoji především 20. století. Typologie vznikla na základě historicky společenského vývoje a také z velké míry navazuje a vychází z teorie konfliktních linií od Rokkana a Lipseta.

Ideologické rodiny politických stran v západní Evropě:

  • liberální a radikální strany
  • konzervativní strany
  • socialistické a sociálně demokratické strany
  • křesťansko-demokratické strany
  • komunistické strany
  • rolnické strany
  • regionální a etnické strany
  • krajně pravicové strany
  • ekologické strany

Vznik každé z ideologických rodin má silné příčiny ve společenském dění dané doby. Proč používání pojmu „rodina“? V této typologii je tím myšleno příslušnost k dané ideologicko-programové platformě v daném politickém systému. Máme tedy mnoho různých křesťansko-demokratických politických stran v celé Evropě dělající odlišnou politiku v kontextu jejich politického systému. Jejich identita k rodině křesťansko-demokratických stran je však jasně vymezená a znatelná.

Ideologie jako základ typologie

Von Beyme použil pro základ své typologie programová a ideologická východiska politických stran a ideologických rodin. Tato ideologická východiska použil v době, kdy se rozmáhaly catch all strany a masové strany pro jeden segment obyvatelstva již téměř neexistovaly (respektive se považovaly za překonané).

Trendem 80. let výzkumu stranictví bylo měření ideologické rozdílnosti stran. Především jejich sbíhavý efekt, kdy se strany stále méně lišily ve svých postojích. Ideologický aspekt ve výzkumu politických stran i jejich typologií se mnoho výzkumníků však také bránilo. Typologie Klause von Beymeho se stala ikonickou a nepostradatelnou v této oblasti.


One comment

  1. Zpětný odkaz:Funkce, vznik a historie politických stran - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *