Význam politické korektnosti v ČR a EU

Význam politické korektnosti v ČR a EU

Politická korektnost – je označením, jenž přišlo z USA a zabydlelo se téměř v celé Evropě. V České republice se označení „politicky korektní“ a „politická korektnost“ objevuje především ve druhé dekádě 21. století. Politická korektnost získala z anglického překladu political correctness poměrně nešťastnou zkratku PC, která je v tuzemsku pro tento význam nepoužívaná.Označení politická korektnost může být v českém jazyce suplována pojmy „společenská nezávadnost“ nebo „politická správnost. Mainstreamově je však medii i širokou veřejností užíván pojem „politická korektnost“, který dostal ve 21. století pejorativní nádech u určité vrstvy obyvatel. Tito lidé berou politickou korektnost jako obelhávání nebo neříkání úplné pravdy.

Význam politické korektnosti

Politicky korektní vyjádření by měla být ideálně neutrální, nezařazující a nevyužívající společenských stereotypů. Cílem politické korektnosti je snaha o eliminaci urážlivých či hanlivých označení osob a skupin osob. Politická korektnost je zvláště senzitivní v oblasti etnických, kulturních či genderových otázek.

Mnoho lidí si ztotožňuje politickou korektnost s obyčejnou lidskou slušností, což tam může i v hrubých rysech být. Politická korektnost promlouvá velice silně do podoby všech jazyků západního světa. U nás například tradiční slovo „cikán“ vytlačilo korektnější označení „Rom“. Označením cikán bylo v českých zemích označováno spíše stereotypní chování jedinců než čistě etnický původ.

V USA při emancipaci černošského obyvatelstva ve 20. století zase došlo na korekce pojmenování tohoto etnika – od hanlivého negra přes barevného až po Afroameričana. Dnešní boj za další jazykové korekce k větší neutralitě jazyka je často označován jako přehnaná politická korektnost nebo vyostřená politická korektnost. Příklady politické korektnosti vyhnané do krajnosti jsou například určitá opatření v oblasti genderu, která vytvářejí až prostředí opačné diskriminace.

Politicky korektní multikulturalismus

Za politicky korektní je bráno neupozorňovat na kulturní a etnické stereotypy a přistupovat ke všem jedincům stejně. V některých případech se za politickou korektnost považuje zvýhodňování dříve ostrakizované minority nad majoritou v zemi.

Proti takovému chování v ČR mimo extrémistických stran vystupují také Realisté, jenž vidí za úpadkem evropských hodnot právě přehnanou západní korektnost především vůči muslimům a islámu. Realisté v čele s Petrem Robejškem svoje politické působení postavili především na boji proti bezmezné toleranci a pravdu popírající politické korektnosti. Realisté varují dále proti korektnímu chování elit v Evropské unii, jenž by mohlo v budoucnosti dostat celou Evropu do problémů.

Agenda setting politické korektnosti i jejího pejorativního používání v kontextu ČR nastal přibližně s příchodem problémové migrace. Odlišnost politické kultury od západních států EU způsobuje vykreslování slovního spojení „politická korektnost“ spíše negativně.


One comment

  1. Zpětný odkaz:Thomas Malthus a Darwin, organická teorie státu - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *