Thallasokracie, mořská moc

Thallasokracie, mořská moc

 Thallasokracie (složenina thalassa v řečtině moře a kratos tedy vládnout) – mořská mocnost, politický útvar expandující přes moře. Mořské mocnosti vysílají z centra lodě po moři a ovládají zásadní body, kde zakládají strategické základny na pobřežích. Nemají snahu o vytvoření kompaktního jednotného celku (např. Kartágo).

Thallasokracie zřídkakdy ovládají vnitrozemí a soustředí se především na významné body u moře. Thallasokracie mají často jasné a významné centrum (město) převyšující významem ostatní body. Typickým příkladem mohou být středověké námořní republiky Benátky a Janov. Z malých městských států díky obchodu a důmyslným obchodním sítím vznikly velké geografické celky ovládající vzdálená a bohatá pobřeží.

První námořní mocnosti

Prvními námořními mocnostmi byli Minojci a následně Féničané. Féničané byli zdatnými obchodníky a mořeplavci, kteří ze svého hlavního města Tyr podnikali daleké výpravy a zakládali nové kolonie. Nejvýznamnější kolonie Féničanů byla Kartágo, které se následně stalo svébytnou námořní mocností.

Féničané se stali průkopníky ve výrobě lodí, kde kombinovali pohon vesly a čtvercovou příčnou plachtu. Féničané stavěli nejčastěji plavidla o délce 30-40 metrů, které propojovala hbitost a dostatečný prostor pro zboží. Féničané dlouhá léta ovládali pobřeží Středozemního moře. Jen málokdy se však jejich lodě pouštěly na širé moře a nejčastěji pluly na dohled pobřeží.

Thallasokracie proti tellurokracie

Protikladem  thallasokracie je tellurokracie tedy moc pozemská, proto někteří teoretici vysvětlují války mezi Římem a Kartágem jako konflikt mezi pozemní a námořní mocností. Pozdějším příkladem může být Velká Británie jako zástupce thallasokracie a Rusko jako zástupce tellurokracie.

Thallasokracie bylo v historii možno nalézt také mimo Evropu například říše Majapahit, Muscat a Omán. Velké výhody získala mořská moc ve věku objevů Ameriky. Nejednalo se již už o klasické thallasokracie, ale spíše koloniální říše typu Španělska a Velké Británie. Obrovských územních zisků dosáhlo také do té doby malé Portugalsko nebo později Nizozemí.

6 Comments

  1. Zpětný odkaz:Tellurokracie, pozemská moc – Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Tellurokracie, pozemská mocnost - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Alexander P. de Seversky, vzdušná moc – Politický slovník

  4. Zpětný odkaz:Vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických, USA - Politický slovník

  5. Zpětný odkaz:Geopolitika, její vznik, počátky a dnešní stav - Politický slovník

  6. Zpětný odkaz:A. T. Mahan americký admirál a obhájce mořské moci - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *