Tellurokracie, pozemská moc

Tellurokracie, pozemská moc

Tellurokracie – (z latinského tellus tedy pevnina a kratos označující vládu nebo moc) je typ státu nebo spíše civilizace, která dominuje či expanduje téměř výhradně po souši tedy pevnině.


Tellurokracie se při expanzi vydávají čistě po moři a pokud dosáhnou pobřeží, tak jejich expanze tímto směrem končí. Přemýšlí v pozemských imperativech a nevidí v moři příležitost ani užitek nebo jednoduše na příležitost moře nenarazily (typicky státy vnitrozemské).

Tellurokracie ovládají velké pozemní plochy

Tellurokracie je ideál typ podobně jako tomu je u thallasokracie. Reálné státy tyto dva typy většinou kombinovaly a snažily se orientovat i na druhý element.

Mongolská říše byla klasickou tellurokracií a podařilo se jí dominovat na pevnině, kde neměla ve své době rovnocenného oponenta. Pokoušela se však dobít i ostrovní Japonsko, ale to se jí nepodařilo i přes nemalé úsilí. Charakter a mentalita Mongolské říše byla jednoznačně tellurokratická.

Později se největší pozemní mocností stalo Ruské dříve Moskevské carství, které proniklo celou Asií až k oceánu. Ruské císařství dokonce proniklo až na Aljašku, kterou však následně prodalo USA. Obrovské územní zisky nyní zdědilo Rusku, které se také více orientuje na pozemní moc.

Příkladným soubojem mořské a pozemské síly byly punské války, kde se střetlo Kartágo značně orientováno na moře s Římskou Republikou orientovanou naopak na pozemní expanzi. Výsledkem tohoto střetnutí byly tři punské války, na jejichž konci spočinul jasný vítěz. Římská Republika se v průběhu punských válek značně přeorientovala z pozemní moci také na moc mořskou.

Tellurokracie a Alexandr Dugin

Alexandr Dugin je vlivnou ruskou osobou, jenž v sobě propojuje politika, politologa, publicistu, filosofa a v neposlední řadě ideologa. Dugin je ideologem euroasijského hnutí snažícího se spojit obrovský geografický prostor Evropy a Asie pod vedením Ruska.

Rusko je podle něj silným tellurokratickým státem, který by měl řídit největší kontinent na světě. V protikladu k Rusku stojí thallasokratické USA, jenž ovládá prostor atlantický. Rusko by podle něj mělo s USA bojovat a nakonec zvítězit.

5 Comments

  1. Zpětný odkaz:Thallasokracie, mořská mocnost - Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:A. T. Mahan americký admirál a obhájce mořské moci - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Geopolitika, její vznik, počátky a dnešní stav - Politický slovník

  4. Zpětný odkaz:Alexander P. de Seversky, vzdušná moc – Politický slovník

  5. Zpětný odkaz:Paralelné svety vol. 11 – Alea iacta est – swissoldo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *