Autonomie

Autonomie – Často používaný pojem s ne vždy jasným významem. Překlad slova autonomie je samovláda nebo v některých případech samospráva, což je o poznání jasnější pojem. Autonomie se nejčasněji přisuzuje státům, územním celkům a institucím. Míra autonomie znamená vlastně míra nezávislosti na nějaké vyšší autoritě a možnost si vládnout sám.

Autonomně chovající se jedinec nebo  stát se chová nezávisle a bez větších příkazů ostatních hráčů. Autonomní jedinec si volí své cíle nezávisle a žije do velké míry více autenticky, než jedinec s nižší mírou autonomie.

Každý stát by v MS měl být autonomní, ale je jasné, že malé státy se podřizují těm velkým. 

Autonomie a příklad Britského impéria

Autonomie je velmi důležitým pojmem u všech impérií, jelikož určuje míru decentralizace daného státu. Britské impérium vymyslelo v 19. století takzvaný status domínia, čímž vzniklo z britské kolonie celek s vyšší mírou autonomie.

Kanada, Austrálie, Nový Zéland a následně další získali relativní nezávislost ve vnitřní politice, avšak v politice zahraniční podléhali stále Britskému impériu.

Filipínský zákon o autonomii z roku 1916

Po španělsko-americké  válce v roce 1898 se Filipíny staly kolonií USA. Již v roce 1916 byl Filipínám udělen status tzv. omezené autonomie, kdy si USA podrželi jen některé kompetence. V roce 1934 dostaly Filipíny status domínia a měl probíhat desetiletý přechod k úplné autonomii.

Malé a slabé státy nejsou přes deklarovanou plnou autonomii nikdy zcela svobodné ve svém rozhodování.

 

Komentáře

  1. Zpětný odkaz:Vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických, USA - Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Postmoderní státy a postmoderní svět - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Politická opozice | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *