Autonomie – Často používaný pojem s ne vždy jasným významem. Překlad slova autonomie je samovláda, což je o poznání jasnější pojem. Autonomie se nejčasněji přisuzuje státům a institucím. Míra autonomie znamená vlastně míra nezávislosti na nějaké vyšší autoritě.

Autonomně chovající se jedinec nebo  stát se chová nezávisle a bez větších příkazů ostatních hráčů. Autonomní jedinec si volí své cíle nezávisle a žije do velké míry více autenticky, než jedinec s nižší mírou autonomie.

Každý stát by v MS měl být autonomní, ale je jasné, že malé státy se podřizují těm velkým.