Gerrymandering jako nástroj ovlivňování voleb

Gerrymandering jako nástroj ovlivňování voleb
Gerrymandering se i na tuzemské scéně objevuje stále častěji. Ne že by zde probíhal, ale jistě se o gerrymanderingu mluví.

Co je gerrymandering?

Zjednodušeně řečeno to je manipulace s volebními obvody. Základem pro úspěšnou manipulaci je znalost volebních preferencí v daném obvodě. Při znalosti volebních preferencí pak vytvářejí strany či kandidáti volební obvody podle potřeby.

Základní myšlenkou gerrymanderingu je překreslení obvodů ve prospěch kandidáta či strany! Manipuluje se s tvary obvodů i jejich velikostí. Některé obvody jsou přílišně velké a některé malé. Skrze gerrymandering je možné obcházet a deformovat základní demokratický nástroj – rozhodování většiny.

I nejslavnější demokratické volby tedy volby prezidenta USA jsou poznamenány jistou disproporcionalitou. Často se totiž stalo, že zvítězil prezident s nižším počtem hlasů. Naposledy se tak stalo při volbě Donalda Trumpa.

Kde se gerrymandering objevil?

Není překvapením, že se gerrymandering objevil v USA a to již počátkem 19. století. Ve státě Massachusetts jistý senátor Elbridge Gerry před senátními volbami manipuloval s volebními ovvody.

Této praktiky si všiml karikaturista místních novin, který do novin zanesl mapu s podivně se rozkládajícím volebním obvodem, jenž nazval Gerry-Mander.

Jak se gerrymandering dělá?

Základní volební strategií je vytvořit disproporci mezi získanými hlasy a mandáty u jiných politických stran. Jednoduše tedy eliminovat co nejvíce hlasů soupeřů. Nejznámější jsou 4 taktiky.

Jak bylo řečeno tak vše se odráží od preferencí. Rozšiřování volebních obvodů o jiné a historicky nepatřící periferii je jednou z taktik.

Koncentrováním jednoho typu voličů do jednoho obvodu vytvoříme takzvaný ztracený obvod, kam bude naším cílem nahustit, co nejvíce voličů protikandidáta. V takovém obvodu může zvítězit protikandidát 90 ku 10, ale v okolních obvodech může pak těsně prohrát. Výsledek bude více mandátů či volitelů pro stranu A, i když strana B měla fakticky vyšší podporu napříč obvody.

V zemích které podmiňují kandidaturu trvalým bydlištěm je také možné vytvářet obvody tak, aby byl protikandidát přeřazen do obvodu vedlejšího.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *