Štítek: výzkum

Co je kvantitativní výzkum a jak ho správně dělat?

Kvantitativní výzkum je metoda systematického zkoumání fenoménů prostřednictvím sběru a analýzy numerických dat. Tento typ výzkumu se opírá o matematické a statistické modely a techniky, aby poskytl objektivní a měřitelné výsledky. Většinou se zaměřuje na zjišťování vzorců, vztahů mezi proměnnými, nebo na testování hypotéz. Výhody? Přesnost a reprodukovatelnost. Nevýhody? Často …

Kvalitativní a kvantitativní výzkum

Sociologie je věda, která se pokouší o podání celkového obrazu společnosti. Zkoumá struktury společnosti, pravidla života v ní a zákonitosti jejího vývoje. Sociologický výzkum, kvalitativní či kvantitativní, přináší odpovědi na otázky, které studiem této vědy vznikají. Tento vědní směr vznikl odčleněním od filosofie. Od ostatních společenských věd se odlišuje především tím, …