Politická trafika jako forma korupčního jednání

Politická trafika jako forma korupčního jednáníPod slovem trafika si stále ještě většinová veřejnost představí malý stánek nebo prodejnu, kde lze sehnat cigarety, noviny a další. Co je však stále častěji používaný pojem politická trafika?

Politická trafika a její vznik

Nejdříve k slovu trafika, které je odvozené od slova traffico tedy italského výrazu pro obchod. Politické trafiky ve svém významu byly přítomny u většiny lidských uspořádání a vlád. Zjednodušeně se jedná o dodání čestných či honorovaných funkcí ve státě lidem, kteří byli buď političtí oponenti (aby byli umlčeni) nebo spolupracovníci (za odměnu).

Přímou návaznost na toto slovo můžeme zaznamenat za Josefa II. Vojáci byli odměňováni čestnými funkcemi po ukončení jejich povinností. Ti méně úspěšní začali dostávat obchůdky zaměřené na tabákové výrobky, na jejichž přidělování měl stát monopol. V meziválečném Československu se s touto tradicí pokračovalo a mnoho zmrzačených vojáků prodávalo v obchůdcích s tabákem. Touto nenáročnou prací byli vojáci kompenzováni za službu vlasti.

Rozdíl však mezi politickou trafikou a výsluhou je takový, že výsluha je společensky akceptovaná a někdy i státem garantovaná.V Rakousku-Uhersku byli běžně dosazováni do vrcholných byrokratických funkcí lidé za zásluhy a s kontakty na jejich nominanty. Legitimita politických trafik je velmi odvozena od doby a dané politické kultury.

Politické trafiky v České republice

Časy se ovšem změnily a moderní právní stát takovéto benefity negarantuje. Přesto stále velmi často slyšíme o politický trafikách, které nejsou úplně v souladu se zákonem. Politické strany a obzvláště ty vládní jsou schopny se napojit na státní aparát a dosazovat své lidi na dobře placená místa – například v dozorčích radách státních podniků.

„Výhodné trafiky pro vysloužilé či nepohodlné politiky.“Takováto místa jsou velmi dobře placená a za velmi malých časových nákladů. Navíc se tato místa dají kumulovat a političtí trafikanti tak jednoduše získávají horentní sumy. Politické trafiky stále dostávají především vysloužilý straníci nebo lidé s důležitými či vzácnými informacemi.

„Politické trafiky jsou považovány za korupční jednání.“

Boj proti politickým trafikám je tedy bojem za transparentní stát. Lidé by jednoduše měli vědět, jak se na vysoká místa v dozorčích radách určití lidé dostávají a jak jsou například napojeni na určité strany. Spojení politická trafika se v posledních letech zapsalo jako nepostradatelné pro mnoho politických debat.

Téma politických trafik například zdatně využilo hnutí ANO a jejich marketingový tým při volbách 2013 i 2017. Nyní je z rozdávání politických trafik osočován naopak Andrej Babiš. V zahraničí byl s politickými trafikami spojován například Silvio Berlusconi, podle kterého vznikla také výraz berlusconizace společnosti.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *