Charles Tilly, teorie a systémový model formování států

Charles Tilly, teorie a systémový model formování států

Charles Tilly byl významným politologem a sociologem v USA. Jeho stěžejním dílem bylo v originále Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992, kde popisuje teorii formování států.


Formování států podle Tillyho

Charles Tilly se ve svém díle snaží vysvětlit rozvoj národních států v Evropě. Na formování států se dívá historicko-sociologickou optikou. V Evropě se vždy došlo k teritoriálnímu (národnímu) státu. Tilly zkoumá, co tento vývoj zapříčinilo a jaké byly cesty.

Tilly identifikuje dva hlavní procesy a to na jedné straně akumulaci a koncentraci kapitálu. Na straně druhé akumulaci a koncentraci donucování.

Kapitál při budování státu

Kapitál je prvním a zásadním atributem této teorie státu. Kapitalisté jsou vrstvou obyvatelstva, která se vyskytovala v západních městech. Tito kapitalisté akumulovali a směňovali zboží a skrze to uchopili moc v městech – stali se dominantní třídou.

Akumulace a koncentrace kapitálu dopomohla městům a městským aglomeracím k růstu. Růst probíhal skrze obchod, kde kapitalisté získávali vysokou přidanou hodnotu. Města potřebovala ve svém okolí rurální venkov, jenž zajišťoval nezbytnou potravu, avšak největší obchodní transakce se uskutečňovaly ve městě.


Akumulace i koncentrace jsou dvě proměnné, jež v závislosti na jejich rozvinutosti vytváří různé typy měst a oblastí. Pokud je například vysoká akumulace, ale nízká koncentrace kapitálu, tak to vytváří vyspělejší sít malých měst. Kapitál Tilly spojuje podobně jako marxisté s vykořisťováním.

Přinucování při budování státu

Přinucování bylo v této teorii spojeno s bezprostředním nátlakem činěným na obyvatele daného území. Díky hrubé síle a donucení represivních složek může stát vymáhat poslušnost.

Stát je dominantní a vlastní prostředky k vynucení poslušnosti a řádu. Stát může vytvářet veřejné hrozby a potlačovat své oponenty.

Donucování se stejně jako kapitál akumuluje a koncentruje. Koncentrace donucení v jedněch rukou vytváří absolutní vládu jedné osoby nad celým územím.

Válka u Charlese Tillyho

Válka je pro Charlese Tillyho naprosto zásadní. Státy jednají racionálně a pragmaticky, pokud získávají moc snaží se ovládnout více. Války se vyplácejí a zajišťují státu a jeho vedení nedostatkové statky a prestiž. Moderní státy jsou mnohem efektivnější než bývalé feudální říše.

„Evropské dějiny jsou dějinami válek a soupeření států.“  – Charles Tilly 

Právě válka dává smyslu Tillyho teorii. Tilly tvrdí, že státy s velkým kapitálem nebo dobrým donucováním lépe čelily hrozbám vnějšku. Zkrátka aby stát přežil v nehostinném mezinárodním systému, tak musel vymáhat poslušnost na svém území a vlastnit dostatečný kapitál k vedení válek a držení státního útvaru.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *