Kádrová politická strana

Kádrová politická strana

Význam pojmu kádrová politická je vícerý a prošel značnou genezí v čase. V prvé řadě je dobré si rozebrat etymologii slova „kádr“. Kádr vychází z francouzského cadre tedy rámec či rám. V přeneseném významu byli kádři ti, kteří tvořili spolehlivou a semknutou skupinu v rámci nějaké širší společnosti. Tito kádři by měli mít vysokou jak politickou tak kompetenční zdatnost. V politice je kádr člověk tvořící tvrdé a velice věrné jádro politické strany.

Kádrová politická strana

Kádrová strana je součástí drtivé většiny typologií o politických stranách a je řazená na samý začátek. Kádrové strany existovaly především v 19. století a jsou spojovány s malou skupinkou vyvolených, jenž rozhodují o politice. Kádrové strany mají velice malou členskou základnu a v podstatě je tvoří pouze zástupci v zákonodárných tělesech.

Členi kádrových stran jsou vybíráni mezi odborníky a vyšší třídou, proto jsou často spojovány a nazývány stranami elitními či stranami elit. Lidé z nižších tříd jsou téměř bez šance se do této společnosti a strany dostat. Populární osobnosti a odborníci přinášejí straně finance, moc a hlasy. Kádrové strany fungovaly částečně v době volebních cenzů, takže volili především bohatí muži. Tyto strany byly zaměřeny především buržoazním, konzervativním a liberální směrem.

Maurice Duverger používal kádrové strany k nastínění institucionálního vzniku politických stran. Dělil:

  • Kádrové strany – první moderní liberální a konzervativní strany vzniklé v 19. století. Strany vznikaly na půdě parlamentu a na základě voleb.

  • Masové strany – ze zdola a jsou centralizované. Masové strany mají jasnou strukturu a jsou založené například na platformě odborů. Vznikají mimo parlament na koncem 19. století a jedná se především o socialistické strany.

Kádrové strany v komunistických zemích

Odlišné, avšak s podobnými znaky byly kádrové strany v komunistických režimech východní Evropy. V těchto režimech rozhodovala prvotně věrnost a oddanost straně a až v řadě druhé kompetence na danou funkci. Díky tomuto se na mnohé vysoké politické a ekonomické funkce v těchto zemích dostali lidé nekompetentní, kteří oboru značně škodili. Naopak pod nimi pracovali schopnější lidé, avšak s horším kádrovým profilem.


Tzv. nomenklaturní kádr podléhal přísnému dohledu a schvalovacímu procesu vysokých straníků. Podezřelé chování či dokonce protistátní bylo zaznamenáno a neumožňovalo dále se ucházet o vysoká místa. Kádrová politika značně ovlivňovala politickou kulturu v zemi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *