Porcování medvěda

Porcování medvěda

Porcování medvěda je v českém politickém slangu ustálený název pro část procesu projednávání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR, při němž je část rozpočtu rozdělována na veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů. Označují se tak někdy i rozhodování různých komisí o rozdělování prostředků například na komunální úrovni, zejména má-li být poukázáno na netransparentnost a pochybnost takového rozhodování.

Původ pojmu porcování medvěda

Slovní spojení porcování medvěda pravděpodobně pochází ze rčení: „Nedělte kůži medvěda, který běhá po lese!“ Pomyslný medvěd, který běhá po lese jsou v tomto případě doposud nezískané finanční prostředky. Rčení primárně upozorňuje na fakt, že není moudré rozdělovat si něco, co ještě nemáme.

Jak probíhá porcování medvěda

Jednání probíhají za zavřenými dveřmi, není pevně stanoven způsob rozhodování ani kritéria hodnocení. Mnozí poslanci jsou podezříváni, že využívají procedury porcování medvěda k prosazení veřejně prospěšných projektů ve své domovské obci či regionu, za který kandidovali, aby se zavděčili svým voličům. Plán podpořených projektů sestavuje Rozpočtový výbor PS PČR a schvaluje jej sněmovna.

Výsledkem procesu je pak rozdělení konkrétní části státního rozpočtu na veřejně prospěšné projekty konkrétních žadatelů (organizací, krajů, měst a obcí). Za velké negativum je považován silný vliv lobbingu na výběr schválených projektů. Někdy je na „porcování medvěda“ využito i prostředků původně určených pro jiné účely, například důchody nebo podporu stavebního spoření.

Jak uvádí internetové zdroje, tak porcování medvěda je vždy velice konfliktním procesem.

Kontroverzní dotace

Finanční prostředky jsou přerozdělovány ve prospěch organizací nebo osob, které jsou někdy očividně blízko propojeny s konkrétním politikem, nebo politickou stranou, například:

  • KDU-ČSL a křesťanská tělovýchovná organizace Orel, která v roce 2008 získala 65 milionů na návrh poslance Šustra.
  • Michal Kraus (ČSSD), který zařídil dotaci pro fotbalový klub v Živanicích, v němž hrál jeho syn.

Pork barell

Pork barell“ je americkou obdobou pojmu porcování medvěda. Pork barell politics volně přeloženo znamená rozdělení veřejných prostředků na konkrétní projekty nebo místa tak, že to v očích zainteresovaných osob zpětně zvýhodňuje (při dalších volbách) politika, který se o takové výdaje zasadil. Toto spojení bývá využíváno v negativním slova smyslu. Někdy je pojem Pork Barell používán i v Indii nebo Austrálii, zřídka ve Velké Británii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *