Politická ideologie a její význam

Politická ideologie a její význam

Politické ideologie – vyjadřují soubor vševysvětlujících názorů a postojů na otázky politické, ekonomické a společenské. Ideologie ospravedlňuje a vysvětluje daný politický řád a pořádek. I když je ideologie pojmem širším, tak je především používán a myšlen jako ideologie politická.

Ideologií jsou často myšleny hodnoty a postoje, jimiž daný režim ospravedlňuje své chování – o ideologii se zkrátka opírá politický řád. Pokud se řekne „zločinná fašistická ideologie“, tak se tím myslí, že hodnoty a normy této ideologie jsou zvrácené a špatné.

Politické ideologie marxismu a další

Jednoznačně nejpřevratnější ideologií 19. století byl marxismus, který ovlivnil podstatně také století následující. Karl Marx sepsal ideologii marxismu do několika děl, které se snaží komplexně vysvětlit lidskou společnost a její směřování. Marx popisuje epochy lidských dějin a predikuje další vývoj. Marxismus byl po svém vzniku komplexním návodem na uspořádání lidské společnosti, jenž fungovala na odlišných principech.

V tradičním ideologickém trojúhelníku však marxismus není, i když výrazně inspiroval sociálně demokratickou větev. Ideologický trojúhelník obsahuje konzervativní, liberalistická a sociálně demokratické ideologické proudy. Tyto ideologie vytvářejí takzvaný tradiční ideologický trojúhelník. Každá z těchto ideologií má odlišný náhled na směřování lidské společnosti a státu.

Funkce politických ideologií

  • pomáhá v objasňování politických jevů a politické praxe
  • identifikace s komplexním systémem hodnot
  • vytváří podobně smýšlející sociální skupiny
  • poskytuje základní východiska pro formulaci politického programu a jeho cílů

4 Comments

  1. Zpětný odkaz:Amerikanizace volebních kampaní - Politický slovník

  2. Zpětný odkaz:Marxismus, stát, základna a nadstavba - Politický slovník

  3. Zpětný odkaz:Zelená politika a Zelení | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *