Demagogie: definice a význam slova

Demagogie: definice a význam slova

Demagogie pochází, jak již samotný název napovídá, z řečtiny. První polovina slova má základ v démos, což znamená v řečtině lid (stejně jako známější slovo demokracie). Druhá část složeniny vychází z agó ve významu vést vedu.

Význam slova demagogie v antickém Řecku

Mnohá slova mění význam v různých epochách lidských dějin. Dnes má slovo demagogie a demagog jasně pejorativní význam, avšak v antickém Řecku tomu bylo naopak.
Perikles byl nazýván demagogem a bylo to pro něj dle kontextu velice příznivé hodnocení. Demagog byl tehdy silná osobnost, která díky svým rétorickým schopnostem, rozhledu a jasnou autoritou získají určitý vliv. Již za několik let však Thúkydidés používal demagogii jako hanlivý termín.

Demagogie v moderní společnosti

I v současnosti je demagog spojen převážně s politickým prostředím a mocí. Pod demagogií se nejčastěji myslí jisté ohýbání pravdivých informací ve prospěch demagoga a to velice umě.

Demagog je silnou personou, která má dominantní rétorické schopnosti, skrze něž dokáže přesvědčit druhé lidi. Za demagoga byl označován i Hitler, jež svým zápalem a neutuchající vírou dokázal zmanipulovat celé davy.

Slovo demagogie v současnosti válcuje slovo dezinformace, které spojuje jisté klamné informování. Demagogie je jako způsob lži ovšem mnohem sofistikovanější v samotném významu slova.

Demagog cílí na vliv a politickou moc, které dosáhne skrze ovlivnění lůzy a obyvatel. Neargumentuje věcně, ale snaží se působit na emoce a city. Nadstavbou demagogie může být propracovaná propaganda.

Při významu a definici tohoto krásného slova původem z Řecka by se nemělo zapomínat na jeho původní určení.

Nejlépe demagogii definovat jednou větou Menckel:

Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravdivé, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.

Demagog.cz

Demagog vznikl jako nezávislý portál v České republice, který se soustředí na fackt check informací vyřčených elitními politiky.

Demagog.cz se snaží rozebírat a ověřovat informace řečená politiky televizních diskuzích. Z výsledků je následně jasně vidět v kvantifikovatelné podobě poměr mezi pravdivými a zavádějícími tvrzeními.One comment

  1. Zpětný odkaz:Guerilla marketing politických kampaních | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *