Rovnováha moci (sil)

Rovnováha moci (sil)

Rovnováha moci je realistický systém mezinárodních vztahů, v němž se státy snaží udržet přibližnou rovnováhu moci mezi mnoha soupeři či aktéry daného mezinárodního systému., a tím zabránit převaze jednoho státu. Zásadní pro tento systém je ochota jednotlivých národních vlád měnit spojenectví podle situace, aby byla rovnováha zachována.

Představitelem tohoto směru je J. Morgenthau.

Příklady rovnováhy moci

Thukydidův popis Řecka v 5. stol. př. n. l. a Guicciardiniho popis Itálie v 15. století jsou prvními ilustracemi realistické rovnováhy moci. Její moderní vývoj začal v polovině 17. století, kdy byla namířena proti Francii Ludvíka XIV. Rovnováha moci byla deklarovaným cílem Velké Británie po většinu 18. a 19. století a charakterizovala evropský mezinárodní systém například v letech 1815-1914.

Po první světové válce byl systém rovnováhy moci napaden zastánci spolupráce a mocenského společenství. Po druhé světové válce se mezinárodní vztahy radikálně změnily v důsledku převahy dvou supervelmocí, Spojených států a Sovětského svazu, mezi nimiž existovaly velké ideologické rozdíly.

Po roce 1960, s nástupem Číny a třetího světa, oživené Evropy a Japonska, se znovu objevila jako součást mezinárodních vztahů. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se Spojené státy jako jediná zbývající supervelmoc staly dominantní vojensky a v menší míře i ekonomicky, ale na počátku 21. stol. Čína objevila jako významná ekonomická protiváha Spojených států.

Zkuste také text o proletářích a o historii půjček.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *