Přístupový proces Chorvatska do EU

Přístupový proces Chorvatska do EU

Přístupový proces Chorvatska do EU – Chorvatsko splnilo všechny podmínky po 12 letech od podepsání dohody o stabilizaci a přidružení, což bylo prvním signálem k možnému vstupu Chorvatska do EU.

Přistoupení Chorvatska v roce 2013 a cesta k němu

V roce 2003 Chorvatsko oficiálně požádalo o členství v EU a o 14 měsíců později Komise schválila žádost Chorvatska. Přesně o dva měsíce později Evropská rada potvrzuje Chorvatsko v roli kandidátské země EU. Ještě v roce 2004 Evropská rada určuje 17. březen 2005 jako den, kdy začnou přístupová jednání s Chorvatskem (za podmínky spolupráce s trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii). Počátkem roku 2005 vstoupí v platnost dohoda o stabilizaci a připojení (SSA). EU odkládá 16.3.2005 zahájení přístupových jednání, ale přijímá rámec pro vyjednávání.

Dne 20.10.2005 začíná „screaningová“ fáze přístupového jednání. Následující rok byla první kapitola přístupových jednání (věda a výzkum) formálně otevřena a prozatímně uzavřena na konferenci na úrovni ministrů. Následujících pět let se ladila legislativa všech 35 stanovených oblastí na úrovni ministrů. Poslední z 35 kapitol byla uzavřena 30.6.2011.

Komise vydává 12.10.2011 příznivé stanovisko k přistoupení Chorvatska k EU a přijímá poslední zprávu o pokroku Chorvatska v jednáních. Zásadním okamžikem je rozhodnutí o přijetí Chorvatska Evropskou radou a následný podpis o přistoupení do EU. Dne 22.1.2012 se v Chorvatsku koná národní referendum, v němž občané Chorvatska rozhodnout 66% pro vstup do EU.

Vyvrcholením celého snažení je poté oficiální přistoupení Chorvatska k 1.7.2013 do EU. Již v přechodném období měli zástupci Chorvatska možnost pozorovat chod evropských institucí uvnitř a pomalu se mohli seznamovat s komplexním fungováním EU

One comment

  1. Zpětný odkaz:Smlouva o přistoupení/ přístupu do Evropské unie - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *