Proces připojení země do EU

Proces připojení země do EU

Proces připojení země do EU – Proces připojení a vstupu do EU se obvykle skládá ze tří etap. Pokud stát usiluje o členství v EU, tak musí nejdříve získat kandidátský status. Předstupněm pro kandidátský status může být ještě takzvané přislíbení kandidátského statusu – to je pouze slib udělení kandidátského statusu. Pokud je stát připraven může se stát kandidátskou zemí a začíná kolečko formálních přístupových vyjednávání, jenž by měla vést ke splnění přístupových kritérií.

Přístupová jednání pro připojení do EU

Přístupová jednání zahrnují mimo jiné také implementaci evropského práva podle 35 kapitol. Přístupové rozhovory jsou procesem zahrnujícím především výše zmíněnou právní implementaci práva, ale také se zaměřují na sladění ekonomických a sociálních atributů. V první části přístupových jednání je prováděn „screening“ Evropskou komisí. Výsledkem by měla být důkladná analýza v jednotlivých rezortech a oblastech práva.

Poté nastupuje Rada EU a hledá shodu v jednotlivých oblastech politiky s kandidátskou zemí. Rozhodnutí Rada EU vydává na mezivládní konferenci na úrovni ministrů. Po uzavření jednotlivých kapitol jednání Evropská rada ukončuje vyjednávací proces. Výsledky tohoto procesu členské státy, instituce EU a kandidátský stát společně implementují do přístupové smlouvy. Dále vzniká mezinárodní smlouva mezi členskými státy EU a kandidátskou zemí, jenž obsahuje také výjimky a přechodná období pro danou kandidátskou zemi.

One comment

  1. Zpětný odkaz:Přístupový proces Chorvatska do EU – Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *