Není migrant jako uprchlík, jaký je rozdíl?

Není migrant jako uprchlík, jaký je rozdíl?

Ač se výrazy „uprchlík“ a „migrant“ často zaměňují, jde o lidi v rozdílných životních situacích a z pohledu práva je mezi nimi zásadní rozdíl. Zaměňování těchto slov může způsobit nedorozumění a problémy.

Kdo je migrant?

Podle OSN jsou migranti osoby, které pobývají mimo zemi svého původu déle než jeden rok bez ohledu na to, z jakého důvodu do země přišli. Lidé migrují například za lepšími životními podmínkami, prací, vzděláním, za rodinou či přáteli. Nejčastěji skloňovaným druhem migrantů jsou jistě ti ekonomičtí. Takto je definuje Ministerstvo vnitra a sociálních věcí:


Ekonomický migrant je cizinec, který svou zemi opustil dobrovolně s cílem zlepšení svého ekonomického postavení. Ekonomický migrant se může na území ČR vyskytovat jak v legálním, tak v nelegálním postavení v závislosti na oprávnění, kterým disponuje. Ekonomické důvody však nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany“

Nelegální migrant je potom cizinec, který vstupuje na území státu bez platného oprávnění, nebo v daném státě pobývá bez platného oprávnění. Důvody jeho vstupu a pobytu na území mohou být rozdílné. Nelegálního migranta může čekat hned několik represivních opatření. Patří mezi ně správní vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR, či trest vyhoštění uložený soudy.

Kdo je uprchlík?

Uprchlík se na rozdíl od migranta nerozhodl opustit svou zemi dobrovolně, ale byl k tomu donucen. Podle Ženevské úmluvy má oprávněné obavy z pronásledování. Může tomu tak být z následujících důvodů:

  • rasových
  • náboženských
  • národnostních
  • patří k nežádoucí společenské vrstvě
  • zastává nežádoucí politických názor

Je tedy neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti.

V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako azylant. Z migranta se tedy může stát uprchlík ve chvíli, kdy je mu udělen azyl podle zákona o azylu. Například v roce 2017 podle statistiky žádalo o azyl v České republice 1096 osob, mezi nimi lidé ze Sýrie, Iráku, Číny. Udělen byl pouze 8 lidem a všichni pocházeli z Ukrajiny.

One comment

  1. Zpětný odkaz:Mezinárodní ochrana: azyl a doplňková ochrana | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *