Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce

Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce

Průmysl 4. 0. je označení pro digitalizační tendence v průmyslovém odvětví hospodářství. Především jde o automatizaci a robotizaci výroby, která způsobí proměnu trhu práce. Kromě průmyslu se pravděpodobně bude týkat i stavebnictví, dopravy a obchodu. Koncept čtvrté průmyslové revoluce byl poprvé představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013.

Co znamená průmysl 4.0 v praxi

V praxi by čtvrtá průmyslová revoluce měla znamenat vznik „chytrých továren“, ve kterých by jednoduché a opakující se činnosti měly od lidí převzít kyberfyzikální systémy. Můžeme očekávat, že místo řidičů už bude potřeba jen několik málo dispečerů, kteří budou dohlížet na automatizované dopravní prostředky. Podkapitola obchod 4.0 nám zase napovídá, že bude nahrazeno množství pokladních a prodejních asistentů. Například ve Švýcarsku už fungují roboti, kteří pomohou zákazníkům najít určité zboží.

Jak průmysl 4.0 ovlivní pracovní trh


Česko je jeden z nejvíce ohrožených pracovních trhů Evropy, pokud jde o vliv automatizace. Během následujících 15 let dojde k zániku či významné proměně 45 procent pracovních míst v Česku


Takto budoucnost našeho pracovního trhu předpovídá analýza OECD Employment Outlook z roku 2017.

V ohrožení jsou především úředníci, řidiči, pokladníci, prodavači a další zaměstnanci, jejichž práce je lehce strojově nahraditelná. Naopak větší poptávka bude po vysoce kvalifikovaných odbornících, kterých bude nedostatek. Další jistotou budou pozice, na kterých je zapotřebí empatie a kreativita. Předpověď hovoří ve prospěch pracovníků v sociálních službách, lékařů, policistů a hasičů.

Další problematikou, která se s průmyslem 4.0 pojí, je nepřipravenost českého daňového systému. Stát zajisté pocítí absenci daní, které byly odváděné zaměstnavateli za zaměstnance nahrazené stroji. Daně jsou významným zdrojem státního rozpočtu, na kterém stojí sociální politika státu. Pro firmy znamená digitalizace a automatizace růst produkce bez vyššího nákupu pracovní síly.

První projevy digitalizace v Česku

Zatím se digitalizace projevuje především v oblasti obchodu a to například v podobě samoobslužných pokladen a systému Scan & Go. Zákazník si scanuje čárové kódy už v průběhu nákupu a na pokladně jen odevzdá scanner a zaplatí. Tato metoda je samozřejmě efektivnější a je při ní zapotřebí méně personálu. Brzy nás ale čekají i další změny zapříčiněné čtvrtou průmyslovou revolucí, a to hlavně v logistice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *