Positioning

Positioning

Positioning je marketingový a politický koncept, který se zaměřuje na způsob, jakým organizace, značka, produkt, politická strana nebo kandidát představuje sebe samotné ve srovnání s konkurencí a vnímáním veřejnosti. Cílem positioningu je vytvořit specifický a výrazný obraz, který zaujme cílovou skupinu a umožní organizaci nebo politikovi vytvořit si unikátní místo na trhu nebo ve voličském povědomí.

Proč je positioning důležitý?

V marketingu se positioning používá ke vytvoření diferenciace mezi produkty nebo značkami na základě jejich unikátních vlastností, hodnot a přínosů pro zákazníka. Příkladem může být automobilový výrobce, který se zaměřuje na luxusní segment trhu a zdůrazňuje prvotřídní design, výkon a kvalitu svých vozidel, aby si vytvořil pozici před konkurencí. Asi jste si vybavili Mercedes. Ten přesně na této asociaci již dlouho pracuje. Pokud zůstaneme u aut, tak zde máte například Toyotu, která se snaží pozicovat jako spolehlivé auto a například Volvo je zase průkopníkem v bezpečnosti.

V politice se positioning vztahuje k tomu, jak politická strana nebo kandidát prezentuje své politické postoje, hodnoty a priority ve srovnání s ostatními stranami nebo kandidáty. Cílem je zaujmout voliče, oslovit specifické skupiny obyvatelstva a vyčnívat z konkurence. Například politická strana se může positionovat jako ochránce životního prostředí a prosazovat ekologická opatření, aby získala podporu ekologicky zaměřených voličů. Důležité samozřejmě také je, aby toto téma ve společnosti rezonovalo. Pokud se dlouhodobě značce nedaří tvořit pozitivní asociace, tak je možná čas na rebranding.

Úspěšné positioning v marketingu i politice závisí na schopnosti jasně komunikovat své jedinečné vlastnosti, přinést hodnotu a vytvořit emocionální připojení u cílové skupiny – ideálně asociaci s danou pozitivní hodnotou či vlastností. Správné positioning umožňuje organizaci nebo politikovi vytvořit si silnou identitu a konkurenční výhodu na trhu nebo ve volbách. Pokud je někdo proti migraci, tak hledá stranu, která má nejlépe toto téma obsazené. Kdo chce naopak velký stát, tak také hledá nějakou levicovou nebo populistickou stranu, která nejlépe komunikuje toto téma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *