Rebranding

Rebranding

Rebranding je proces, při kterém organizace nebo společnost změní svou existující značku, logo, jméno nebo obecný vizuální styl, aby lépe odrážela jejich hodnoty, cíle a přizpůsobila se novým tržním podmínkám. Tato strategie se používá ke zlepšení vnímání značky, přitahování nových zákazníků, zvýšení povědomí o produktu nebo službě a přizpůsobení se proměnám ve společnosti.

V politice se rebranding používá, když politická strana, kandidát nebo politik se rozhodne změnit svůj obraz a komunikační strategii, aby oslovil nové voliče nebo získal podporu odlišných skupin lidí. To může zahrnovat změnu politických postojů, přístupu nebo způsobu prezentace vůči veřejnosti. Politický rebranding se často používá v předvolebních kampaních, kdy kandidáti usilují o přitažlivost a důvěryhodnost u širšího spektra voličů.

Cílem politického rebrandingu je vytvořit nový obraz a vnímání politické strany nebo kandidáta, kterému voliči mohou věřit a se kterým se mohou ztotožnit. Rebranding může zahrnovat změnu loga, sloganu, politických programů, retoriky nebo dokonce změnu názvu strany. Úspěšný politický rebranding může pomoci straně nebo kandidátovi získat nové voliče, odlišit se od konkurence a zlepšit svou pozici na politickém trhu. Jedná se o častý krok, pokud z průzkumů vyplývá, že nějaká klasická strana má určitý potenciál, ale více ji brání získat určité kotvy či vazby z minulosti.

One comment

  1. Zpětný odkaz:Positioning - Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *