Co je spin-doctoring v politice?

Co je spin-doctoring v politice?

Spin doctoring – je pojem politického marketingu, který se do českého jazyka příliš nepřekládá. Spin znamená otočit a doctoring zase falšování. Spin doctoring je tedy technika snažící se měnit či spíše manipulovat veřejné mínění.


Spin doctoring jako forma propagandy

Spin doctoring je formou politické komunikace, jenž často prezentuje zkreslená data či data absolutně fiktivní. Tyto data či informace jsou přesně použita ke zvýšení popularity osoby či strany nebo naopak k dehonestaci oponenta. Spin doctoring je často používán v negativních předvolebních kampaních, kde je očerňován politický oponent.

Spin doctoringem se dá také velice dobře čelit útokům či nařčením druhé strany. Důležitá není pravdivost informací, ale primární je vliv na veřejnost a voliče skrze média. Pokud je vliv příznivý a dané osobě spin pomůže například v preferencích, tak je považován za úspěšný. Úspěšný spin doctoring může být dokonce i odhalen a politická strana například usvědčena ze lži – jestli však splnil účel a pomohl jeho tvůrci, tak je úspěšný.

Kritika spin doctoringu

„Lež má krátké nohy.“

A nebo ne? Jak ukázaly mnohé případy, tak jistá míra dobře načasovaného spinování může výrazně pomoci v PR i s mediálním obrazem. Známe i případy, kdy vhodně zvolený spin doctoring dokázal otočit průběh předvolební kampaně.

V prezidentských volbách 2018 tým Miloše Zemana přišel s kontroverzními billboardy, jenž hlásaly „STOP imigrantům a Drahošovi“. Hlavní zpráva billboardů byla, že Jiří Drahoš a imigranti jedno jest. Toto tvrzení lze posuzovat jako klamavé a více než zavádějící. I přes snahy Jiřího Drahoše tvrzení těchto billboardů vyvrátit, se preference obou kandidátů otočily. Zeman se stal favoritem až týden před volbami a právě dobře načasované spiny mu k vítězství dopomohly.

Kritika spin doctoringu jako formy propagandy a promyšlené lži veřejnosti je obrovská. Jedná se o eticky kontroverzní techniku, kde politici za účelem politických zisků obelhávají voliče. Spin doctoring rozděluje i celou PR scénu na dva tábory. Jedni říkají, že k úspěšnému politickému marketingu je to nezbytné. Druzí však říkají, že používání spinů je neetické a vytváření polopravd je zneužitím jejich pozic.


One comment

  1. Zpětný odkaz:Politická komunika stran a politiků v 21. století – Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *