Předvolební průzkum jako typ výzkumu veřejného mínění

Předvolební průzkum jako typ výzkumu veřejného mínění

Předvolební průzkum, jak již z prvního slova vyplývá, se koná před volbami a měl by na základě výzkumu veřejného mínění a jeho mírné analytické korekce predikovat volební výsledek. Pod slovem predikovat je myšleno na základě rigidní techniky vypočítat s určitou přesností od 1 % do 3 % přesný volební výsledek z dat získaných při dotazování.

Předvolební průzkum může mít mnoho podob:

  • volební či voličské preference – souhrnný název ukazující více metrik
  • volební model – odhaduje přesný výsledek voleb i s mandáty (oblíbený veřejností)
  • stranické preference – určují oblibu strany, dělají se více mimo předvolební termíny
  • volební prognóza – metodologie často není známá, někdy je prognóza spíše odhadem
  • volební potenciál – kolik lidí zvažuje volbu této strany (vysoký potenciál mají nevyhraněné politické strany)
  • volební jádro – zkoumá se často v opozici k volebnímu potenciálu, ukazuje míru skalních voličů
Obliba předvolebních průzkumů v ČR

Obliba předvolebních průzkumů v České republice radikálně roste společně s rozvojem politické kultury. Předvolební průzkumy preferencí zajímají mimo politiků především více vzdělané lidi s humanitním, lékařským či právním vzděláním.

Předvolební průzkumy různě nakládají také s nerozhodnutými voliči. Již samotné číslo nerozhodnutých voličů je velmi důležité pro politické strany a jejich marketingová oddělení.

Volební model preferencí již rozpočítává možnou přízeň mezi jednotlivé strany a často se také snaží dopočítat možný efekt po přepočítání na mandáty.

Proč se předvolební průzkumy tolik liší?

Často kladená otázka: Proč průzkumy Medianu jsou o tolik jiné než průzkumy CVVM. Některé agentury různě zvýhodňují systémově ve svých předvolebních průzkumech různé politické strany. Například v průzkumech CVVM se umisťuje ČSSD znatelně lépe než v ostatních průzkumech politických stran.

Internetové průzkumy Sanepu zase často vycházejí lépe pro SPD než je tomu v jiných šetřeních. Tyto deviantní výsledky hází na tyto společnosti stín a obvinění z manipulací. Nejspíše to nejsou manipulace, ale prostě jiná metoda sběru dat, jiné otázky a také odlišné sestavení vzorku populace.
Agentury a instituce zabývající se předvolebními průzkumy v ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *