Policy-making modes/Způsoby tvorby politik – V obecném smyslu slova je tvorba politik činností rozhodování o nových politikách, zejména vládou nebo politickou stranou. Politikou je myšleno rozhodnutí nebo skupina opatření, která jsou vybrána a implementovaná vládou nebo jiným subjektem.

Způsob tvorby politik vyjadřuje odlišnosti v posloupnosti schvalování politik v jednotlivých zemích, samosprávách a dalších.