Fundrasing před volbami a co to vlastně je?

Fundrasing před volbami a co to vlastně je?

Fundraising je termín spojený primárně občanským sektorem a získáváním prostředků pro chod různých převážně neziskových organizací. Fundrasing se k nám dostal z USA a nenašel se pro něj v ČR vhodný překlad. Českým ekvivalentem může být shromažďování zdrojů či hledání zdrojů, což je též doslovný překlad. Fundraising přišel do ČR s postupnou amerikanizací volebních kampaní a nástupem politického marketingu.Co je fundrasing a proč je pro volební kampaně klíčový?

Fundrasingové aktivity se zaměřují na získávání podpory a to převážně podpory finanční. Každá volební kampaň má nějaké náklady a pokud je například v plánu kampaň billboardová, tak je prostředků potřeba opravdu hodně. Pokud sám kandidát nedisponuje velkým bohatstvím, tak potřebuje na kampaň finance sehnat.

Někteří kandidáti s tím nemají problém a dárci se jim samy hrnou. U jiných je třeba fundraiser tedy člověk, jenž bude potencionální dárce kontaktovat. Fundraiser představí kandidáta či stranu a proč by právě ji měl podpořit.

Finanční aspekt volební kampaně je naprosto klíčoví a bez včasného fundraisingu na tomto aspektu může kampaň vyhořet. Stejně jako v mnoha jiných oborech lidské činnosti, tak i u fundraisingu je téměř nutné mít dobrou strategii a plán. Neméně důležité jsou schopnosti a chování osoby provádějící tuto činnost tedy fundraisera. To vše je součástí volební strategie.

Online fundraising při politických kampaních

Web či profil na sociálních sítích je neodmyslitelnou součástí volebních kampaní po roce 2012. Všechny tyto online kanály se dají výborně využít také k on-line fundraisingu. Základem je mít na oficiálním webu v hlavní nabídce možnost darovat. Neomezovat částku ale nechat podporovatelům v tomto směru volnou ruku.

Také sociální sítě jsou vhodným nástrojem k oznámení podporovatelům, že je zde možnost podílet se na předvolební kampani například jako dobrovolník nebo přispět finanční částkou.

Z dárce je možné udělat partnera či přítele. Proměna z fundraisingu na friendsraising, kde budou lidé kandidátovými partnery při politické kampani a jeho vítězství bude i jejich vítězstvím. Online fundraisingové aktivity jsou vhodné spíše pro malé příspěvky a velcí dárci své vyvolené kandidáty kontaktují jinak. Chtějí se při velkých sumách například osobně přesvědčit o názorovém propojení obou stran.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *