Evropský federalismus, eurofederalismus

Evropský federalismus, eurofederalismus

Evropský federalismus neboli eurofederalismus – je myšlenkový a názorový proud, jenž vidí spolupráci evropských států na platformě federace. Evropští federalisté chtějí společnou ústavu pro Evropskou unii, která bude jasně upravovat vztah států a EU.

Důležitou změnu vidí federalisté ve změně pravomocí institucí EU. Evropská rada a Rada EU by měly být upozaděny a naopak ústřední roli v rozhodování EU by měl dostat Evropský parlament. Evropský federalismus není jednolitý koncept a každý si ho představuje odlišně. Někteří zastánci eurofederalismu chtějí jen malá korekce a rozšíření principu víceúrovňového vládnutí. Jíní chtějí převedení zásadních pravomocí z národní úrovně na úroveň evropskou. Výsledkem těchto změn by měla být silná a efektivnější Evropa.

V souvislosti s Evropským federalismem se hovoří o společné evropské armádě nebo jasné federální zahraniční politice. Hlubší europeizace by mohla nakonec pomoci přeměně EU na federaci.

Kořeny eurofederalismu ve 20. století

Coudenhove-Kalergi publikoval v roce 1923 spis Panevropa a následně založil Panevropskou unii, která měla usilovat o popularizaci a nastolení Evropy na federálních základech. V českých zemích byl hlavním propagátorem Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.

One comment

  1. Zpětný odkaz:Měkký a tvrdý Euroskepticismus | Politický slovník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *