Politický marketing – Spojením těchto dvou slov dostáváme pojem, jenž vyjadřuje adaptaci politického soupeření na trh a klasické marketingové prostředí. Politický marketing je multidisciplinárním oborem, který obsahuje klasický marketing, psychologii a politologii.

Cílem politického marketingu je prodat produkt. Produktem v tomto významu je myšleno politického kandidáta – tedy hlavním cílem je, aby si kandidáta koupilo co možná největší počet zákazníků. Za slovem koupilo se myslí zvolilo a za slovem zákazník je myšleno volič.

„Politický marketing je aplikování marketingových pravidel a procedur v politických kampaních, a to jednotlivci i organizacemi.“

                                                                                                                                                                              –  Bruce I. Newman

Jak se dělá politický marketing?

Politický marketing má specifické nástroje a procedury. Jednou ze základních technik je segmentace a targeting. Důležité je analyzovat trh a rozdělit voliče na segmenty. Po této analýze je nutné vybrat segmenty populace, na které se bude marketing soustředit, cílit je. Marketingová kampaň se poté přizpůsobí dané skupině na míru a snaží se je oslovovat. Důležitá je také analýza konkurence, jestli již nemá danou skupinu zacíleno mnoho konkurenčních subjektů.