Volby

Volby jsou hlavním nástrojem zastupitelské demokracie a slouží k volbě orgánů, jenž budou zastupovat  voliče v legislativních a exekutivních orgánech. Volební systémy i volební techniky se po celém světě liší a vytvářejí různé modely zastupitelské demokracie. Zde se nedozvíte koho volit, ale přiblížíme Vám proč takto lidé volí, jaký je systém volby a jak se nazývá konkrétní chování voliče. Volba je výběr nejpřijatelnější možnosti z nabízených variant a provádí se pomocí volebního lístku, evolbou nebo děrovacím štítkem.