Politický marketing

Politický marketing propojuje oblast marketingové propagace a politiky. Politické strany a političtí lídři si najímají marketingové odborníky, aby díky jejich službám přesvědčili co nejvíce voličů. Politický marketing bere politického kandidáta nebo politickou stranu jako produkt, výrobek a tak s ním i pracuje. Političtí marketéři se snaží najít pro tento politický produkt vhodného zákazníka tedy voliče. Politický marketing se začal rozvíjet s vynálezem televize, ale největšího pokroku dosáhl s příchodem internetu a především sociálních sítí.