Politické myšlení

Politické myšlení vysvětluje společenské uspořádání obce a později státu. Politické myšlení popisuje určité principy nebo jakýsi návod na uspořádání a lidské soužití. První velké politické myšlenky a myslitelé se datují do doby antického Řecka a Říma. Platón, Aristoteles nebo Cicero jsou jedni z nejznámějších politických myslitelů. Dialog Ústava je jedním z nejslavnějších děl této doby, kde je řešena spravedlnost na úrovni jedince i státu. Politické myšlení se po době temna začíná rozvíjet opět ve středověku, kdy vytvořil Machiavelli vele slavné dílo Vladař sloužící jako návod na efektivní vládnutí. Později začali političtí myslitelé inspirovat  a tvořit komplexní pravdy nazvané ideologie. Velice ambiciozní byl pokus Karla Marxe, jenž je ideovým otcem komunismu. V jeho dílech Kapitál a Manifest komunismu je základ ideologie komunismu, která o století později formovala a ovládala svět. Nejslavnějším politickým myslitelem 20. století byl Adolf Hitler a jeho nacistické dílo Mein Kampf. Toto dílo a nacistická ideologie uvrhly Evropu do válek bojů. Dvacátému století se také někdy říká století ideologií.