Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy zkoumají jevy a vztahy v mezinárodním systému, kde jsou hlavními hráči především národní státy. Dalšími v poslední době neméně důležitými aktéry jsou mezinárodní organizace, nevládní organizace a nadnárodní korporace. Mezinárodní vztahy jako disciplína je multioborová a její součástí jsou mimo politologie také sociologie, ekonomie, historie, mezinárodní právo nebo i geografie.  Jeremy Bentham je nejspíše otcem slova Mezinárodní vztahy, které použil v druhé polovině 19. století. Mezinárodní vztahy tedy popisují především vztahy mezi státy a následně je klasifikují. Typickým příkladem je rozdělení na závislé, nezávislé a vzájemně závislé. Celý vývoj Mezinárodních vztahů nejlépe dokumentují takzvané Velké debaty. První velká debata ukazovala rozdílné pohledy na priority států a válku u skupin idealistů (Idealismus) a realistů (Realismus). Mezi nejvýznamnější realisty patřily Edward Carr a Hans Morgenthau.